zondag 11 december 2022 om 10:00

Zondagsdienst (Derde Advent)
Voorganger(s): Ds. J. Plante

Collecte: Kinderen in asielzoekerscentra
(klik hier voor uitleg collectes)

Via deze link kunt u de kerkdienst online volgen. De livestream zal ongeveer 3 minuten voor aanvang van de dienst van start gaan.

Zondag 11 december 2022
Derde zondag van Advent
Zondag ‘Gaudete’ ( ‘Verheug u’ )
Kleur: paars (roze)
Protestantse Gemeente Cothen
Aanvang: 10.00 uur

INTREDE
–  Inleidende orgelmuziek
–  Een woord van welkom door de ouderling van dienst
-           Intredelied, Psalm 85: 1, 3, 4   (psalm van de zondag)
–          Moment van stilte
-   Bemoediging en Groet
–  Het aansteken van de kaarsen bij de Bijbel
–  Het aansteken van de drie Adventskaarsen
–  We zingen het kaarsenlied “Een groene krans, vier kaarsen”: 1, 2, 3

KYRIE
– Gebed voor de nood van de wereld en vanwege ons menselijk tekort
Lied 439: 2, 3
Woorden van levensrichting, Filippenzen 2: 1 – 5

DIENST VAN HET WOORD
-           Gebed van de zondag
-           Schriftlezing (Eerste Testament), Gen. 38: 12 – 19 en 24 – 26  (lector)
–  Lied, 453: 1 ,2 ,3 , 4
–  Schriftlezing (Tweede Testament) , Matteüs 1: 1 – 17 (voorganger)
–  Acclamatie, 339a
-           Uitleg en Verkondiging
–  Orgelmuziek (meditatief)
-           Lied, 444
                                                          
DIENST VAN GEBEDEN  EN  GAVEN
-           Dienst der gebeden
                                   -           Lofprijzing
                                   -           Voorbeden     
                                   -           Stil gebed
                                   -           Onze Vader
-           Dienst van de gaven
                                   –  Mededelingen                   
                                   –          Aankondiging en oproep collecten
                                   – Collecte  (orgelmuziek)

ZENDING EN ZEGEN
-           Lied, 435
-           Uitzending                 
                              v.----------tekst
-   Zegen ---------         Gemeente: Amen
-           Uitleidende orgelmuziek


 

terug

Livestream

Via deze link kunt u onze diensten volgen via de livestream.

Agenda

Concert in Cothen

zo 05 mrt 2023 om 13:00

Concert in Cothen

zo 16 apr 2023 om 13:00

Collectes

Klik hier voor de collectes van 18 december 2022 tot en met 29 januari 2023.
 

Contact

Contact opnemen met onze gemeente?
info@protestantsegemeentecothen.nl.

Volg ons op

    
                            

Website

Heeft u tips, ideeën, suggesties voor deze website?
Mail naar de webmaster.