zondag 14 mei 2023 om 10:00

Zondagsdienst
Voorganger(s): Ds. G.J. Wisgerhof

Collecte: Binnenlands diaconaat

Via deze link kunt u de kerkdienst online volgen. De livestream zal ongeveer 3 minuten voor aanvang van de dienst van start gaan.
 

Welkom .
Aanvangslied (staande) Psalm 66: 1, 6 en 7
Stil gebed
Bemoediging en groet
Aansteken van de kaarsen
Kyriegebed
Zingen. Lied 274: 2 en 3
Dienst van het Woord
Gebed bij de opening van de Bijbel.
Schriftlezingen a) 1 Koningen 3: 5-15A  (door lector)
                        b) Lucas 11:1-13
Zingen. Lied 339A
Verkondiging
Zingen. Lied 364: 1, 4 en 6
Dienst van gebeden en gaven
Dankgebed, voorbeden , stil gebed  en Onze Vader
Mededelingen en toelichting op de collecte
Inzameling van de gaven
Slotlied. Psalm 102:1 en 8 (staande)
Zegen en gezongen ‘amen’

terug

Livestream

Via deze link kunt u onze diensten volgen via de livestream.

Agenda

Opdraagdienst

zo 08 okt 2023 om 10:00

Dienst van Schrift en Tafel

zo 15 okt 2023 om 10:00

Zondagsdienst

zo 22 okt 2023 om 10:00

Zondagsdienst

zo 29 okt 2023 om 10:00

Collectes

Klik hier voor de collectes van 10 september tot en met 29 oktober 2023.

Contact

Contact opnemen met onze gemeente?
info@protestantsegemeentecothen.nl.

Volg ons op

    
                            

Website

Heeft u tips, ideeën, suggesties voor deze website?
Mail naar de webmaster.