donderdag 18 mei 2023 om 9.30 uur

Dienst Hemelvaart
Voorganger(s): Ds. Henk Steinvoort
Organist: Caroline vd. Horst

Collecte: Schuldhulpmaatje

Via deze link kunt u de kerkdienst online volgen. De livestream zal ongeveer 3 minuten voor aanvang van de dienst van start gaan.Donderdag 18 mei 2023
Hemelvaartsdag

Oecumenische viering

Geloofsgemeenschappen
H.H. Petrus en Paulus kerk
Protestantse Gemeente
Cothen

voorganger: Ds. Henk Steinvoort
ouderling: Adrie Berkhout
collectant: Arnold Nieuwhoff
lector: Piet Hoekstra
organist: Caroline van der Horst
koster: Greet van Dijk
live stream: Arjan Tanis

Orgelspel

Stilte


VOORBEREIDING


Welkom
                                                                                   We gaan staan

Intredelied: Lied 276 (Gezangen voor Liturgie Lied 568 : 1 en 2
Zomaar een dak


Bemoediging en drempelgebed
V         In de Naam van de Vader, de Zoon en de heilige Geest
A         Amen
V         Onze hulp is in de naam van de Heer,
A         die hemel en aarde gemaakt heeft.
 
V         Eeuwige, onze God, wij die U nooit hebben gezien,
A         zie ons hier samen.
V         Wij die van U hebben gehoord,
A         hoor ons aan
V         Uw Naam is dat U mensen helpt,
A         wees onze hulp,.
V         en dat U alles hebt gemaakt,
A         maak alles nieuw,
V         en dat U ons bij name kent,
A         leer ons U kennen.
V         U die Bron van leven wordt genoemd,
A         doe ons weer leven.
V         U die hebt gezegd: Ik zal er zijn,
A         wees hier aanwezig.
V         wijs ons Uw weg, met Uw heilige Geest
A         Amen                                                                                   We gaan zitten

Aansteken van de kaarsen bij het Woord
            Jezus zegt:
‘Ik ben het licht voor de wereld, licht dat leven geeft.’


Kyrie en gloria: Lied 274 – Wij komen hier ter ere van uw Naam.


DIENST VAN HET WOORD


Eerste lezing: Spreuken 15 : 21 – 24


Evangelielezing: Lucas 24 : 46 - 53


Zingen : Lied 663 (Gezangen voor Liturgie Lied 403)
               Al heeft Hij ons verlaten


Overweging


Zingen : Lied 664 (Gezangen voor Liturgie Lied 500)
               Naam van Jezus, nu verheven


DIENST VAN GEBEDEN EN GAVEN

Mededelingen

CollectenDankgebed en voorbeden
Stil gebed
Onzevader

ZENDING EN ZEGEN

Vredegroet                                                                          

Wensen wij elkaar, de mensen om ons heen, de vrede van Christus,
opdat wij in die verbondenheid met elkaar de zegen ontvangen en samen dragen in onze wereld.

                                                                                   We gaan staan


Zingen : Lied 419 (Gezangen voor Liturgie Lied 551)
               Wonen overal nergens thuis


Zending

Zegen
Amen

Orgelspel
 

terug

Livestream

Via deze link kunt u onze diensten volgen via de livestream.

Agenda

Opdraagdienst

zo 08 okt 2023 om 10:00

Dienst van Schrift en Tafel

zo 15 okt 2023 om 10:00

Zondagsdienst

zo 22 okt 2023 om 10:00

Zondagsdienst

zo 29 okt 2023 om 10:00

Collectes

Klik hier voor de collectes van 10 september tot en met 29 oktober 2023.

Contact

Contact opnemen met onze gemeente?
info@protestantsegemeentecothen.nl.

Volg ons op

    
                            

Website

Heeft u tips, ideeën, suggesties voor deze website?
Mail naar de webmaster.