zondag 21 mei 2023 om 10:00 uur

Zondagsdienst
Voorganger(s): Ds. G. Morsink
Organist: Dik Boelee

Collecte: Missionair werk

Via deze link kunt u de kerkdienst online volgen. De livestream zal ongeveer 3 minuten voor aanvang van de dienst van start gaan.
 

Voorbereiding

Welkom door de dienstdoende ouderling .
Aanvangslied (staande) Lied 280: 1, 2, 3 en 4  De vreugde voert ons naar dit huis
Bemoediging en groet, eventueel voorafgegaan door een moment van stilte
Aansteken van de kaarsen;  bij de Bijbel, de ouderling zegt:
 “Jezus zegt : Ik ben het licht voor de wereld, licht dat leven geeft”
(Kyrie)gebed
Loflied  413 Grote God, wij loven U

Dienst van het Woord
Gebed bij de opening van de Bijbel.
Schriftlezingen
Jesaja 41,17-21 (lector)
Lied  126 a Als God ons thuisbrengt
Johannes 16, 16-24
Lied 333  Kom, Geest van God
Overweging
Orgelspel als muzikaal meditatief moment
Lied 663 Al heeft Hij ons verlaten

Dienst van gebeden en gaven
Voorbeden (met intenties uit het voorbedenboek) - Stil gebed - Onze Vader
Mededelingen en toelichting op de collecte door ouderling of diaken
Collecten
Slotlied 423 (staande)  Nu wij uiteengaan vragen wij God
Zegen en gezongen ‘amen’

terug

Livestream

Via deze link kunt u onze diensten volgen via de livestream.

Agenda

Opdraagdienst

zo 08 okt 2023 om 10:00

Dienst van Schrift en Tafel

zo 15 okt 2023 om 10:00

Zondagsdienst

zo 22 okt 2023 om 10:00

Zondagsdienst

zo 29 okt 2023 om 10:00

Collectes

Klik hier voor de collectes van 10 september tot en met 29 oktober 2023.

Contact

Contact opnemen met onze gemeente?
info@protestantsegemeentecothen.nl.

Volg ons op

    
                            

Website

Heeft u tips, ideeën, suggesties voor deze website?
Mail naar de webmaster.