zondag 11 juni 2023 om 10:00 uur

Zondagsdienst
Voorganger(s): Ds. S. van der Sluijs
Organist: Henk Kroese

Collecte: Stichting Timon

Via deze link kunt u de kerkdienst online volgen. De livestream zal ongeveer 3 minuten voor aanvang van de dienst van start gaan.

Voorbereiding
Welkom door de dienstdoende ouderling

Aanvangslied: 971 (staande)  

Moment van stilte

Bemoediging en groet

Aansteken van de kaarsen

Kyrie en Gloriagebed

Loflied: 304

Dienst van het Woord

Gebed bij de opening van de Bijbel

Schriftlezing OT: Psalm 87 (lector)

Lied: 87: 1,2,3

Schriftlezing NT: Handelingen 8: 26-40

Lied: 681 (3x)

Overweging

Orgelspel als muzikaal meditatief moment

Lied: 970: 1,2,3,5

Dienst van gebeden en gaven

Voorbeden - Stil gebed - Onze Vader

Mededelingen en toelichting op de collecte door ouderling

Collecten

Slotlied 704 (staande)

Zegen en gezongen ‘amen’
 

terug

Livestream

Via deze link kunt u onze diensten volgen via de livestream.

Agenda

Opdraagdienst

zo 08 okt 2023 om 10:00

Dienst van Schrift en Tafel

zo 15 okt 2023 om 10:00

Zondagsdienst

zo 22 okt 2023 om 10:00

Zondagsdienst

zo 29 okt 2023 om 10:00

Collectes

Klik hier voor de collectes van 10 september tot en met 29 oktober 2023.

Contact

Contact opnemen met onze gemeente?
info@protestantsegemeentecothen.nl.

Volg ons op

    
                            

Website

Heeft u tips, ideeën, suggesties voor deze website?
Mail naar de webmaster.