zondag 25 juni 2023 om 10:00 uur

Zondagsdienst
Voorganger(s): Ds. M. Walton
Organist: Berdien Liefhebber

Collecte: Colombia, perspectief voor jonge vluchtelingen

Via deze link kunt u de kerkdienst online volgen. De livestream zal ongeveer 3 minuten voor aanvang van de dienst van start gaan.

Welkom door de dienstdoende ouderling
Aanvangslied (staande) Psalm 90: 1
Stilte
Bemoediging naar Psalm 90:1,2
Eeuwige, U bent ons een toevlucht geweest
Van geslacht op geslacht.
Nog voor de bergen waren geboren,
voor U land en aarde had gebaard –
U bent, o God, van eeuwigheid tot eeuwigheid.
Aansteken van de kaarsen
 “Jezus zegt : Ik ben het licht voor de wereld, licht dat leven geeft”
Kyriegebed Psalm 90 in de bewerking van Margreet Spoelstra
Loflied Psalm 90: 2

Dienst van het Woord
Gebed bij de opening van de Bijbel naar Anton Ent
Schriftlezing Psalm 90 (door de lector)
Lied 981: 1, 2, 3
Lezing Psalm 90 (een gedeelte) in de bewerking van Huub Oosterhuis
Lied 981: 4, 5
Overweging
Orgelspel
Lied 324: 1, 2, 3

Dienst van gebeden en gaven
Voorbeden (met een tekst van Piet van Midden, Liedboek p. 246) – Stil gebed – Onze Vader
            Met gezongen respons (tekst Huub Oosterhuis, melodie: Antoine Oomen)Mededelingen en toelichting op de collecte door ouderling of diaken
Collecten
Slotlied (staande) Psalm 90a: 1, 3, 5, 6
Zegen en gezongen ‘Amen’

 

terug

Livestream

Via deze link kunt u onze diensten volgen via de livestream.

Agenda

Opdraagdienst

zo 08 okt 2023 om 10:00

Dienst van Schrift en Tafel

zo 15 okt 2023 om 10:00

Zondagsdienst

zo 22 okt 2023 om 10:00

Zondagsdienst

zo 29 okt 2023 om 10:00

Collectes

Klik hier voor de collectes van 10 september tot en met 29 oktober 2023.

Contact

Contact opnemen met onze gemeente?
info@protestantsegemeentecothen.nl.

Volg ons op

    
                            

Website

Heeft u tips, ideeën, suggesties voor deze website?
Mail naar de webmaster.