zondag 2 juli 2023 om 10:00 uur

Zondagsdienst/gemeentemaaltijd
Voorganger(s): Ds. Henk Steinvoort
Organist: Henk Kroese

Collecte: Schuldhulpmaatje

Via deze link kunt u de kerkdienst online volgen. De livestream zal ongeveer 3 minuten voor aanvang van de dienst van start gaan.

Orde van dienst zondag 2 juli 2023 Protestantse gemeente Cothen

Voorganger
Ouderling: Piet Hoekstra
Collectant: Annelies de Graaf
Lector: Anja Merkens
Organist: Henk Kroese
Live stream: Hans Nieuwhoff
Koster: Willy Nieuwhoff

Welkom

Aanvangslied: Lied 221 : 1 en 2 – Zo vriendelijk en veilig als het licht

Bemoediging en groet

Kyriëgebed

Glorialied: Psalm 89 : 1 en 3 – Ik zal zo lang ik leef bezingen inmijn lied

De Tien Woorden

Zingen als gebed om de Heilige Geest: Lied 326 : 1 en 2 – Van ver, van oudsher aangereikt

Eerste Schriftlezing: Jeremia 20 : 7 - 13

Zingen: Lied 941 : 1, 2, 3 en 4 – Waarom moest ik uw stem verstaan

Tweede Schriftlezing: Mattheüs 10: 16 – 33

Zingen: Lied 362 : 1 en 2 – Hij die gesproken heeft een woord dat gaat

Uitleg en verkondiging

Zingen: Lied 912 : 1, 2, 5 en 6 – Neem mijn leven, laat het, Heer
        
Dankgebed en voorbeden, afgesloten met een gezamenlijk ‘Onze Vader’

Mededelingen

Inzameling van de gaven

Slotlied: Lied 418 : 1, 2 en 3 – God, schenk ons de kracht

Zegen, beantwoord met een gezongen ‘Amen’

 


 

terug

Livestream

Via deze link kunt u onze diensten volgen via de livestream.

Agenda

Opdraagdienst

zo 08 okt 2023 om 10:00

Dienst van Schrift en Tafel

zo 15 okt 2023 om 10:00

Zondagsdienst

zo 22 okt 2023 om 10:00

Zondagsdienst

zo 29 okt 2023 om 10:00

Collectes

Klik hier voor de collectes van 10 september tot en met 29 oktober 2023.

Contact

Contact opnemen met onze gemeente?
info@protestantsegemeentecothen.nl.

Volg ons op

    
                            

Website

Heeft u tips, ideeën, suggesties voor deze website?
Mail naar de webmaster.