zondag 9 juli 2023 om 10:00 uur

Zondagsdienst
Voorganger(s): Ds. G. Morsink
Organist: Dik Boelee

Collecte: Indonesië, hulp voor migranten

Via deze link kunt u de kerkdienst online volgen. De livestream zal ongeveer 3 minuten voor aanvang van de dienst van start gaan.

Voorbereiding
Welkom door de dienstdoende ouderling .
Aanvangslied (staande) 92: 1, 2 en 3  Waarlijk, dit is rechtvaardig
Bemoediging en groet, eventueel voorafgegaan door een moment van stilte
Aansteken van de kaarsen;  bij de Bijbel, de ouderling zegt:
 “Jezus zegt : Ik ben het licht voor de wereld, licht dat leven geeft”
(Kyrie)gebed
Loflied  413: 1, 2 en 3  Grote God, wij loven U

Dienst van het Woord
Gebed bij de opening van de Bijbel.
Enkele opmerkingen bij de lezingen
Exodus 20, 8-11
Lied  119: 2 en 3   Gij hebt ons hart uw orde opgelegd
Johannes 5, 1-18
Lied 333a  U komt de lof toe
Overweging
Orgelspel als muzikaal meditatief moment
Lied 839: 1, 2, 3, en 4   De Heer van de dans

Dienst van gebeden en gaven
Voorbeden (met intenties uit het voorbedenboek) - Stil gebed - Onze Vader
Mededelingen en toelichting op de collecte door ouderling of diaken
Collecten
Slotlied (staande)  422: 1, 2 en 3  Laat de woorden die wij hoorden
Zegen en gezongen ‘amen’
 

terug

Livestream

Via deze link kunt u onze diensten volgen via de livestream.

Agenda

Opdraagdienst

zo 08 okt 2023 om 10:00

Dienst van Schrift en Tafel

zo 15 okt 2023 om 10:00

Zondagsdienst

zo 22 okt 2023 om 10:00

Zondagsdienst

zo 29 okt 2023 om 10:00

Collectes

Klik hier voor de collectes van 10 september tot en met 29 oktober 2023.

Contact

Contact opnemen met onze gemeente?
info@protestantsegemeentecothen.nl.

Volg ons op

    
                            

Website

Heeft u tips, ideeën, suggesties voor deze website?
Mail naar de webmaster.