zondag 17 december 2023 om 10:00

Zondagsdienst, Derde Advent
Voorganger(s): Ds. A. Overdiep
Organist: Henk Kroese

Collecte: Hulp en perspectief voor mensen zonder papieren (klik hier voor een toelichting op de collecte)

Via deze link kunt u de kerkdienst online volgen. De livestream zal ongeveer 3 minuten voor aanvang van de dienst van start gaan.


1 Muziek Keuze organist 
2 Welkom en Mededelingen Kerkenraadslid / Ouderling van dienst
3 Stilte Allen
4 Openingslied Lied 461 : 1 Gemeente (staande) en Organist
5 Bemoediging en groet Voorganger
6 Aansteken van de (3 Advents-)kaarsen Voorganger/Kerkenraadslid / Ouderling van dienst
7 Uitleg bij de bloemschikking Kerkenraadslid / Ouderling van dienst
8 Lied Lied 461 : 3
8 Kyriëgebed Voorganger
9 Lied Lied 439 : 1 en 3 Gemeente en Organist
10 Inleiding tot de Bijbellezingen Voorganger
11 Lied (ipv Gebed bij opening Schrift) Lied 313 : 1 Gemeente en Organist
12 Bijbellezing I Jesaja 65 : 17 - 25 Lector / Lectrix van dienst (evt. voorganger)
13 Lied Lied 466 : 1 Gemeente en Organist
14 Bijbellezing II Johannes 3 : 22-30 Lector/Lectrix van dienst (evt. voorganger)
15 Lied Lied 466 : 5 Gemeente en Organist
16 Overweging Voorganger
17 Lied Lied 452 : 1 en 3 Gemeente en Organist
18 Voorbeden, Stil Gebed, Onze Vader Voorganger
19 Mededelingen en toelichting op de Collecten Kerkenraadslid / Ouderling van dienst
20 Collecten / Voorspel Slotlied Collectanten / Organist
21 Slotlied Lied 462 : 1, 2, 5 en 6 Gemeente (staande) en Organist
22 Uitzending en Zegen Voorganger
22 Amen Gemeente en Organist
22 Muziek Keuze organist Organist

terug