zondag 11 februari 2024 om 10:00 uur

Zondagsdienst
Voorganger(s): Ds. D. van der Wel
Organist: Berdien Liefhebber

Collecte: opvang voor gestrande vluchtelingen Griekenland (klik hier voor een toelichting op de collecte)

Via deze link kunt u de kerkdienst online volgen. De livestream zal ongeveer 3 minuten voor aanvang van de dienst van start gaan.

Welkom en mededelingen

Intochtslied:                                                 Psalm 107: 1 en 4

Stil gebed
Votum en groet
 

Aansteken van de kaarsen;  bij de Bijbel door de ouderling, die daarbij de volgende tekst uitspreekt:
 “Jezus zegt : Ik ben het licht voor de wereld, licht dat leven geeft”

Verootmoediging:
Lied:                                                              NLB 966: 2                                                                                                                                     
Verkondiging van Gods genade
Lied:                                                              NLB 966: 3                                                                                        
Leefregel
Lied:                                                              NLB 966: 5                                                                                                                                                                                                   
Gebed om de opening van het woord
Schriftlezing ( lector):                                   Marcus 1: 21 – 28  (NBV 21)
Lied:                                                              NLB 317  
Uitleg en verkondiging                                  Thema: Bewondering en tegenstand
Meditatief orgelspel
Zingen:                                                          NLB 534                                                                   

Dienst van de gebeden 
 
Mededelingen en toelichting op de collecte

Inzameling van de gaven

Slotlied ( zo mogelijk staande ):                    NLB 793        

Zegen, beaamd door                                      gezongen Amen
 

terug