zondag 26 mei 2024 om 10:00

Zondagsdienst
Voorganger(s): Ds. L. Oosterom
Organist: Caroline vd. Horst

Collecte: Missionair werk (klik hier voor een toelichting op de collecte)

Via deze link kunt u de kerkdienst online volgen. De livestream zal ongeveer 3 minuten voor aanvang van de dienst van start gaan.

Voorbereiding
Welkom door de dienstdoende ouderling .
Aanvangslied (staande): 8:1.3.4
Bemoediging en groet, eventueel voorafgegaan door een moment van stilte
Aansteken van de kaarsen;  
 “Jezus zegt : Ik ben het licht voor de wereld, licht dat leven geeft” 
(Kyrie)gebed 
Loflied 304
Dienst van het Woord
Gebed bij de opening van de Bijbel.
Eerste lezing: Exodus 3:1-6 door lector
Lied: 527
Tweede lezing: Johannes 3:1-16 door lector
Lied: 691
Overweging 
Orgelspel als muzikaal meditatief moment
Lied of geloofsbelijdenis: 686
Dienst van gebeden en gaven
Voorbeden - Stil gebed - Onze Vader 
Mededelingen en toelichting op de collecte door ouderling of diaken
Collecten 
Slotlied (staande) 704:1.3
Zegen en gezongen ‘amen’
 

terug

Livestream

Via deze link kunt u onze diensten volgen via de livestream.

Collectes

Klik hier voor de collectes van 28 april tot en met 9 juni 2024.

Contact

Contact opnemen met onze gemeente?
info@protestantsegemeentecothen.nl.

Volg ons op

    
                            

Website

Heeft u tips, ideeën, suggesties voor deze website?
Mail naar de webmaster.