zondag 2 juni 2024 om 10:00

Zondagsdienst
Voorganger(s): Ds. J. Robbers
Organist: Berdien Liefhebber

Collecte: Stichting Timon (klik hier voor een toelichting op de collecte)

Via deze link kunt u de kerkdienst online volgen. De livestream zal ongeveer 3 minuten voor aanvang van de dienst van start gaan.

zingen: psalm 18: 1 en 3

stilte

bemoediging en drempelgebed

V. Onze hulp in de Naam van de Heer
A. DIE HEMEL EN AARDE GEMAAKT HEEFT


Aansteken van de kaarsen;  bij de Bijbel door de ouderling:
“Jezus zegt : Ik ben het licht voor de wereld, licht dat leven geeft”

                                                  (gemeente gaat zitten)

kyrië en gloria
           
       zingen: lied 942

groet
V. De Heer is met u.
A. OOK MET U IS DE HEER.

D E   H E I L I G E   S C H R I F T
  GELEZEN  -  GEZONGEN – GESPROKEN

gebed van de zondag

lezing Oude Testament: Deuteronomium 26: 4-15

zingen: psalm 31: 1, 15 en 19

evangelie lezing Nieuwe Testament:
        Handelingen 4: 32 – 5: 11

zingen:  lied 320: 1, 2 en 3

uitleg en verkondiging

orgelspel als meditatief moment

zingen: lied 342

G E B E D E N   E N   G A V E N

gebeden, voorbeden
stil gebed
Onze Vader

mededelingen (ouderling van dienst)

inzameling der gaven
               1e diaconaal doel  
              2e gemeenteopbouw

zingen:  lied 209


zegen
A.    Amen
 

terug

Livestream

Via deze link kunt u onze diensten volgen via de livestream.

Collectes

Klik hier voor de collectes van 28 april tot en met 9 juni 2024.

Contact

Contact opnemen met onze gemeente?
info@protestantsegemeentecothen.nl.

Volg ons op

    
                            

Website

Heeft u tips, ideeën, suggesties voor deze website?
Mail naar de webmaster.