zondag 14 juli 2024 om 10:00

Zondagsdienst
Voorganger(s): DS. H. Reinders
Organist: Caroline vd. Horst

Collecte: Pastoraat (klik hier voor een toelichting op de collecte)

Via deze link kunt u de kerkdienst online volgen. De livestream zal ongeveer 3 minuten voor aanvang van de dienst van start gaan.

Voorganger: ds. Henk Reinders, Veenendaal

Orgelspel
Welkom en mededelingen – door ouderling van dienst

Zingen:  NLB 975: 1, 2, 3    “Jezus roept hier mensen samen”

Stil gebed
Bemoediging en groet

Aansteken kaarsen door ouderling van dienst
“Jezus zegt: Ik ben het licht voor de wereld, licht dat leven geeft”

Gebed van inkeer en verootmoediging

De Tien Woorden – bewerkt met het accent op de liefde

Zingen: Psalm 86: 4, 5

Gebed om de opening van het Woord

Schriftlezing: Handelingen 10: 9 – 36    -  door lector

Zingen: NLB 305: 1, 2, 3  “Alle eer en alle glorie”

Verkondiging  - tekst: vers 34, 35

Meditatief orgelspel

Zingen: NLB 342 – alle coupletten  “In God de Vader op zijn troon”

Dankgebed – voorbede – stil gebed – gezamenlijk Onze Vader

Toelichting op de collecte door ouderling of diaken

Inzameling van de gaven

Zingen: NLB 686: 1, 2, 3  “De Geest des Heren heeft” 

Zegen – beantwoord met gezongen Amen

Orgelspel
 

terug

Livestream

Via deze link kunt u onze diensten volgen via de livestream.

Agenda

Oecumenisch middaggebed

wo 24 jul 2024 om 13:00 uur

Zondagsdienst

zo 28 jul 2024 om 1000 uur

Oecumenisch middaggebed

wo 31 jul 2024 om 13:00 uur

Oecumenisch middaggebed

wo 07 aug 2024 om 13:00 uur

Oecumenisch middaggebed

wo 14 aug 2024 om 13:00 uur

Oecumenisch middaggebed

wo 21 aug 2024 om 13:00 uur

Oecumenisch middaggebed

wo 28 aug 2024 om 13:00 uur

Collectes

Klik hier voor de collectes van 23 juni tot en met 21 juli 2024.

Contact

Contact opnemen met onze gemeente?
info@protestantsegemeentecothen.nl.

Volg ons op

    
                            

Website

Heeft u tips, ideeën, suggesties voor deze website?
Mail naar de webmaster.