Samenwerking met Protestantse Gemeente Wijk bij Duurstede

Samenwerking met PG Wijk bij Duurstede
Dinsdag 16 april jl. was er een gemeenteavond samen met de Protestantse Gemeente Wijk bij Duurstede. Een belangrijk moment na de afzonderlijke gemeenteberaden en de diverse overleggen van de moderamina en de kerkenraden, waarbij het gevoel was ontstaan dat de samenwerking verrijkend, wenselijk en nodig is voor de vitaliteit en stabiliteit van de kerkelijke gemeenschap in de regio. Qua kerkelijke ‘kleur’ meenden we ook goed bij elkaar te passen. En het feit dat beide gemeentes dit jaar vacant zouden worden was een extra reden om de samenwerking (en het gezamenlijk beroepen van een predikant) serieus vorm te gaan geven.

Met gespannen verwachting was dan ook naar deze ontmoeting uitgekeken: een inspirerende avond met zo’n 80 aanwezigen, waarbij Cothen met 20 gemeenteleden ook goed vertegenwoordigd was!  De avond startte met een warm welkom van Maas Merkens, voorzitter van de kerkenraad van PG Cothen. Daarna was het tijd voor ‘speed dating’: in 3 rondes werd, verplaatsend door de ruimte,  kennisgemaakt met de leden van ‘de andere’ gemeente. Er ontstond zo al snel een leuke sfeer en gevoel van verbinding.

Daarna volgde een presentatie over het proces tot nu toe:  
 
 • 2019 Gesprek omliggende kerken over toekomst en samenwerking
 • 2022 Contact met PG Wijk bij Duurstede en HG Overlangbroek
 • 2022 Werkgroep ‘Samenwerking PG Cothen en PG WbD’
 • 2023 Gemeenteberaden 12 februari (Cothen) en 19 februari (WbD)
 • 2023 Overleg moderamina over vorming Samenwerkingsorgaan
 • 2023 Gemeenteberaden 28 november (WbD) en 3 december (Cothen)
 • 2024 Gemeenteavond 13 februari (WbD)
 • 2024 Gezamenlijke gemeenteavond 16 april

en de stappen die we de komende tijd willen zetten:
 
 • Verkenning profiel van een predikant door gemeenteleden: nu 😊
 • Vaststellen van het profiel door kerkenraden
 • Instellen gezamenlijke beroepingscommissie
 • Vaststellen van de financiële kaders (en solvabiliteitsverklaring)
 • Verkrijgen van toestemming om predikant te mogen beroepen
 • Start beroepingswerk
 • Verdere vormgeving van de samenwerking
 • Opstellen van een samenwerkingsovereenkomst
 • Beroepen van een predikant (begin 2025?)
 • Werven van een kerkelijk werker

Tot slot werd in groepen gesproken over het gewenste profiel van een gezamenlijk te beroepen predikant(e). Wetend dat we in totaal 1,15 fte (volledige arbeidsplaats) kunnen bieden, kunnen we een aantrekkelijk profiel opstellen voor onze beide gemeentes waarbij diverse opties mogelijk zijn (van part-time tot volledige aanstelling, woonachtig in Wijk of Cothen, met of zonder pastorie, in samenwerking met een collega-predikant of kerkelijk werker etc). De deelnemers gingen in gesprek aan de hand van de volgende vraag:

Wat voor predikant zou voor onze beide gemeentes passend zijn?
 • persoon (welke eigenschappen kenmerken de predikant)
 • vaardigheden (wat moet de predikant kunnen)
 • taken (wat moet de predikant doen)

Er werd zeer geanimeerd gesproken in de groepen en ieder kon zijn ideeën op een briefje meegeven.
De avond werd uitgeluid door Toos Maass, voorzitter van de kerkenraad van PG Wijk bij Duurstede, waarin zij ieder hartelijk bedankte voor de aanwezigheid en afsloot met een gebed. Daarna werd nog gezellig nagepraat onder het genot van een drankje.

De ‘input’ uit de gesprekken wordt nu verwerkt tot een advies aan de kerkenraden. Op grond hiervan zal een profiel worden opgesteld. Vervolgens wordt een gezamenlijke beroepingscommissie worden ingesteld, waarna we na de zomer de beroepingsprocedure verwachten te gaan starten. Kon u er niet bij zijn afgelopen dinsdagavond en mocht u ook nog uw inbreng willen leveren naar aanleiding van bovenstaande vraag: mail dan vóór 1 mei uw reactie aan Piet Hoekstra (scriba@protestantsegemeentecothen.nl).
 
terug

Livestream

Via deze link kunt u onze diensten volgen via de livestream.

Agenda

Zondagsdienst

zo 26 mei 2024 om 10:00

Zondagsdienst

zo 02 jun 2024 om 10:00

Zondagsdienst

zo 09 jun 2024 om 10:00

Collectes

Klik hier voor de collectes van 28 april tot en met 9 juni 2024.

Contact

Contact opnemen met onze gemeente?
info@protestantsegemeentecothen.nl.

Volg ons op

    
                            

Website

Heeft u tips, ideeën, suggesties voor deze website?
Mail naar de webmaster.