Bank- en girorekeningen

Bank- en girorekeningen

College van Kerkrentmeesters
NL57 RBRB 0979 5968 66 (Regiobank)
NL36 RBRB 0827 6189 05 (Regiobank)
tnv Kerkmeesters Protestantse Gemeente Cothen

Diaconie
NL72RABO 0373 7448 03 (SKG)
tnv Diakonie Protestantse Gemeente Cothen
SKG is Stichting Kerkelijk Geldbeheer

ZWO
Regiobank NL84RABO 0373 7447 81 (SKG)
tnv Gemeentelijke Zendingscommissie Cothen
SKG is Stichting Kerkelijk Geldbeheer

KVK

302.58.482

terug