ZWO

In de ZWO-dienst van 15 november zijn drie nieuwe keuzeprojecten gepresenteerd door middel van een film. Ook kregen de gemeenteleden de informatie thuis. In de weken na de dienst kon er per briefje of digitaal gestemd worden. In totaal zijn er 33 stemmen uitgebracht.

De stemmen zijn als volgt verdeeld: Javaanse boeren: 7 stemmen
Kinderen in Rwanda: 11 stemmen
Syrische vluchtelingen: 15 stemmen

Het doel dat wij de komende 2 jaar gaan steunen is dus: Hulp aan Syrische vluchtelingen.

Ook is er voor de ZWO een nieuw bankrekeningnummer gekomen:
NL84RABO 0373 7447 81 t.n.v. ZWO Commissie Cothen.

Namens de ZWO commissie
Anton van Barneveld

terug