Kerkrentmeesters

Wat doen de kerkrentmeesters?

  • het voorzien in de materiële behoeften van de gemeente;
  • het zorgdragen voor de geldwerving;
  • het bijhouden van de ledenregistratie, doop-, belijdenis- en trouwboeken;
  • het beheren van het kerkgebouw, de huisjes, e.d.;
  • het beheren van de goederen, gelden en andere eigendommen van de gemeente;
  • het beheer van de begraafplaats.

Geldwerving

Voor de volgende zaken kunt u jaarlijks een huis-aan-huis aktie verwachten:

Kerkbalans

Ieder jaar in januari is er de actie Kerkbalans. De hoogte van het bedrag is vrijwillig. Dankzij deze bijdrage zijn we in staat om de kosten te betalen die er zijn om “gemeente” te zijn en om “gemeente” te blijven. Voor meer informatie over de aktie kerkbalans zie www.kerkbalans.nl

Kerkblad

De jaarlijkse bijdrage € 7,50 voor het kerkblad wordt in mei geïnd.

Solidariteits Kas

Elk jaar komen de vrijwilligers in September / Oktober bij u langs voor “de solidariteits kas”. Alle lidmaten en doopleden boven de 21 jaar krijgen een kwitantie aangeboden. De hoogte van het bedrag wordt landelijk vastgesteld en is in 2013 € 10,00 per lid. De kerkvoogdij is verplicht de helft van dit bedrag af te dragen aan de landelijke kerk.

Verjaardagsbus

In onze gemeenten hebben wij "de verjaardagsbus". Achterliggende gedachte is: als je iets te vieren hebt, wil je ook graag uitdelen. De giften die wij iedere maand mogen ontvangen worden besteed aan algemene doeleinden; zo is er een potje voor extra uitgaven.

Overmaken gift

Uiteraard wordt uw financiële bijdrage zeer op prijs gesteld. U kunt een algemene gift overmaken of een specifiek doel vermelden b.v. restauratie kerkmuur, nieuw kopieer apparaat, etc. Wij zullen er dan voor zorgen dat uw bijdrage op de juiste manier wordt besteed. Voor bank- en girorekeningen klik hier

Legaten en erfenissen

Nalaten dichtbij huis, dichtbij uw hart
Als kerkgemeenschap beleven we samen het geloof dat ons van generatie op generatie is overgedragen. Dat geloof mogen wij op onze beurt weer doorgeven aan volgende generaties. Dat kan onder meer door de kerk als begunstigde op te nemen in een testament. In een testament kun je vastleggen dat je naast kinderen, familie of vrienden ook de kerk laat delen in wat je zelf mocht ontvangen. Met de nalatenschap draag je bij aan een kerk die ook in de toekomst een levendige gemeenschap vormt die diaconaal en missionair aanwezig is in de directe omgeving en in de wereld. Wat je nalaat krijgt zo een bestemming dichtbij huis en dichtbij jouw hart. Wilt u meer weten over de mogelijkheid om na te laten aan onze kerk, neem dan contact op met de heer Andreas Reigersman.

Vrijwillige Bijdrage – periodieke gift

Wist u dat…wanneer je een periodieke gift aan de kerk wilt geven, dit altijd aftrekbaar is van de inkomstenbelasting. Hierbij hoef je geen rekening te houden met het minimale bedrag dat nodig is om voor aftrek in aanmerking te komen.
Van belang is wel dat je een overeenkomst tekent met onze gemeente waarin je een vast bedrag per jaar toezegt over een periode van tenminste vijf jaar.

Meer informatie hierover vindt u op de website van de Protestantse Kerk Nederland (klik hier).
Ook kunt u bij de heer Andreas Reigersman de hiervoor geldende formulieren opvragen.

Collectebonnen

Zoals u ongetwijfeld weet, of misschien ook niet, is het in onze gemeente mogelijk om gebruik te maken van collectebonnen. Zeker in deze tijd, waarin er weinig contact geld meer in de omloop is, zijn collectebonnen een uitkomst! U kunt kiezen uit bonnen met een waarde van € 0,50, € 1,00 en € 2,50. De bonnen zijn te bestellen via de heer Andreas Reigersman of met het bestelformulier in het halletje van de kerk. De bonnen worden daarna bij u thuisbezorgd.

COLLECTEBONNEN GEMAKKELIJK EN VOORDELIG (fiscaal aftrekbaar)
terug

Livestream

Via deze link kunt u onze diensten volgen via de livestream.

Agenda

Oecumenisch middaggebed

wo 24 jul 2024 om 13:00 uur

Zondagsdienst

zo 28 jul 2024 om 1000 uur

Oecumenisch middaggebed

wo 31 jul 2024 om 13:00 uur

Oecumenisch middaggebed

wo 07 aug 2024 om 13:00 uur

Oecumenisch middaggebed

wo 14 aug 2024 om 13:00 uur

Oecumenisch middaggebed

wo 21 aug 2024 om 13:00 uur

Oecumenisch middaggebed

wo 28 aug 2024 om 13:00 uur

Collectes

Klik hier voor de collectes van 23 juni tot en met 21 juli 2024.

Contact

Contact opnemen met onze gemeente?
info@protestantsegemeentecothen.nl.

Volg ons op

    
                            

Website

Heeft u tips, ideeën, suggesties voor deze website?
Mail naar de webmaster.